Šķembas, oļi, melnzeme, tīrumzemi, kūdru, kūtsmēslus, granti, smilti, izvedu būvgružus, transporta pakalpojumi 27118682