Ar piegadi. Vistu, zirgu, govju. Cukurmaisos 20 kg. Lugums rakstit privati.