Elektriķis piedāvā savus pakalpojumus.

Elektroinstalācijas darbi.
Iekštelpu un āra apgaismojuma uzstādīšana.
Sadales skapja montēšana.
Automātu nomaiņa.
Elektrisko defektu novēršana. Elektrotehniskie mērījumi atbilstoši ugunsdrošības prasībām pirms ēku nodošanas ekspluatācijā, kā arī atkārtotas plānotās pārbaudes, dokumentācija un sertifikāti (izolācijas pretestība, mērījumi par nepārtrauktas ķēdes esamību, sazemējuma mērījumi).
Darbu veicu atbildīgi un kvalitatīvi.