Iekšējo elektro tīklu (no skaitītāja) projektēšana izbūve un remonts, kā arī zemējuma kontūra izveidošana. Pakalpojums pieejams Saulkrastu novadā, kā arī ārpus novada robežām.
Sniedzu palīdzību arī steidzamos gadījumos!