Bez maksas veic lauksaimniecības zemju un meliorācijas grāvju un abuves gabalu attīrīšanu no kokiem un krumiem.