Piegādāju:melnzeme, tīrumzemi, kūdru, smilti, šķembas(dolomita, granita)granti, oļi, kūtsmēslus, izvedu būvgružus, transporta pakalpojumi. 26988005