Veicam-iekstelpas-jumta-fasades remontdarbus..Iespejama nestandarta darba veiksana.