Veicam iekstelpas-jumta-fasades remontdarbus.Iespejama nestandarta darba veiksana-rakt nest-parnest-sazaget un ta talak.Ka ari tiram jumtu no sniega,teknes no ledus.