Veicam-iekstelpas-jumta-fasades remontdarbus.Iespejama nestandarta darba veiksana-kraut,rakt,parnest un ttl.