Veicam-iekstelpas-jumta-fasades remontdarbus.Iespejama nestandarta darba veiksana,nest-parnest,rakt un ta talak.Pactavigiem klientiem-jebkada veida specialista pakalpojumi jebkura dienakts laika.