Veicam-iekstelpas-jumta-fasades remontdarbus.Iespejama nestandarta darba veiksana-rakt nest-parnest un ta talak.Pactavigiem klientiem jebkada veida specialista pakalpojumi jebkura dienakts laika.