Veicam-iekstelpas-jumta-fasades remontdarbus.Iespejama nestandarta darba veiksana,rakt nest-parnest nozaget-sazaget un ta talak.Patstavigiem klientiem-jebkada veida specialista pakalpojumi jebkura dienakts laika.