Veicam iekstelpas-jumta-fasades remontdarbus.Iespejama nestandrta darba veiksana.