Veicam iekstelpas-jumta-fasades-remontdarbus.Iespejama nestandarta darba veiksana.