Veicam-iekstelpas-jumta-fasades remontdarbus.Iespejamanestandarta darba veiksana.