Veicam iekstelpas,jumta-fasades remontdarbus.Iespejama nestandarta darba veiksana.