Veicam-iekstelpas-jumta-fasades remontdarbus.Iespejama nestandarta darba veiksana-rakt nest-parnest-sazaget-sniega tirisana no jumta-teknes tirisana no ledus un ta talak….