Pārdodu šāļu malku, pieejama arī parastā (skaldīta vai bluķīšos). Epasts netiek lietots.