Pievedu ar pašizgāzēju 5-10 m3 šķembas, granti, būvsmilti, oļus, šāļu malku. Manipulatora pakalpojumi. Pārvadāju 6metrīgus kokmateriālus, grodus, bruģi u.c. Epasts netiek lietots.