Pievedu ar pašizgāzēju 5-10 m3 šķembas, granti, būvsmilti, oļus, melnzemi, šāļu malku, arī parasto malku. Manipulatora pakalpojumi. Pārvadāju 6 metrīgus kokmateriālus, grodus, bruģi. Epasts netiek lietots.