Pievedu ar pašizgāzēju 5-10 m3 šķembas, granti, oļus, būvsmilti, melnzemi, šāļu malku, pieejama arī parastā malka u.c. kravas. Manipulatora pakalpojumi. Pārvadāju 6metrīgus kokmateriālus, grodus, bruģi u.c. Epasts netiek lietots.