Saulkrastu novada bibliotēka(reģ. nr. 90000068680)

aicina darbā

Bibliotēku informācijas speciālistu uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

– plānot un organizēt novadpētniecības darbu;

– veikt datu atlasīšanu un ievadīšanu BIS ALISE;

– veikt mapju un to satura aprakstu veidošanu bibliotēkas datubāzē “Novads”;

– veidot elektroniskos resursus “Saulkrastu novada kolekcijas”;

– atbildēt par novadpētniecības datubāzes datu kvalitāti;

– ievietot ar novadu saistītas publikācijas laikrakstā „Saulkrastu Domes Ziņas” un bibliotēkas tīmekļa vietnē;

– sagatavot projektu priekšlikumus novadpētniecības darba attīstībai un aktīvi iesaistīties projektu īstenošanā;

– sekot līdzi novadpētniecības digitalizācijas aktualitātēm Latvijā un pasaulē;

– datu apstrādē ievērot Autortiesību likuma prasības.

Prasības pretendentiem:

– augstākā akadēmiskā vai profesionālā; vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai cita izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;

– labas iemaņas darbā ar IT;

– teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;

– radoša un patstāvīga pieeja darbam;

– atbildības sajūta un precizitāte;

– vēlme apgūt jaunas zināšanas un prasmes;

– prasme strādāt ar modernām informācijas tehnoloģijām;

– par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar BIS ALISE.

Piedāvājam:

– atalgojumu bruto 577 euro;

– pilnas slodzes darbu;

– profesionālas izaugsmes iespējas un apmācību;

– stabilitāti;

– pozitīvu gaisotni draudzīgā kolektīvā;

– veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.

CV un motivācijas vēstuli līdz 2018. gada 26. martam ieskaitot iesniegt Saulkrastu novada bibliotēkā vadītājai, Raiņa ielā 7, Saulkrastos vai sūtīt elektroniski: ilze.dzintare@saulkrasti.lv, uzziņas pa tālruni: 29625609