Saulkrastu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”

(reģ.Nr. 90000068765)

aicina darbā

UZ NOTEIKTU LAIKU

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJUS/-JAS(2 vakances)

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt bērnu spēju attīstīšanu, estētiskās attieksmes veidošanu;
 • sadarbībā ar pedagogiem un vadītāja vietnieku izglītības jomā plānot un organizēt mūzikas rotaļnodarbības, tematiskos pasākumus, ņemot vērā bērnu vecumu u.c. nosacījumus;
 • veidot metodiski materiālo bāzi, apkopojot savu pieredzi, novitātes, pasākumu scenārijus u.c.;
 • rūpēties par izglītojamo drošību;
 • veikt individuālo darbu ar bērniem.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā pedagoģiskā sākumizglītības skolotāja vai pirmsskolas skolotāja izglītība, var būt students.
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem un kolēģiem.
 • latviešu valodas zināšanas augstākajā pakāpē.

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • atalgojumu bruto 650 euro
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika beigām)

Pieteikuma vēstuli un Curriculum Vitae (CV) ar norādi „Pirmsskolas izglītības skolotājs(-a)” sūtīt līdz 2017.gada 18.augustam uz e-pastu bernudarzs.rukitis@saulkrasti.lv vai pa pastu Stirnu iela 23, Saulkrasti, LV-2160. Sīkāka informācija pa tālruni 26413906.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka ar piemērotākajiem kandidātiem sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām.