Tūrisms

Zvejniekciema vidusskolas skolēni lāpu gājienā