31. augustā jaunai mācību gads sāksies PII “Rūķītis”