Pateicoties Saulkrastu novada domes atbalstam, atbilstoši projektu konkursa nolikuma 4.1. prioritātei, ” publisko rekreācijas zonu izveide un labiekārtošana”, tika īstenots projekts “Mazuļu interešu izglītības attīstība un veicināšana”, kura ietvaros tika iegādātas izglītojošas, attīstošas un kvalitatīvi izklaidējošas atribūtikas mazuļu nodarbībām un citām aktivitātēm. 

Sadarbībā ar Saulkrastu ” Jauniešu māju”, māmiņām ar bērniem tiek atvēlētas telpas kopā sanākšanām, nodarbībām un citām aktivitātēm, kurās tiks izmantoti projektā iegādātie atribūti. Iegādātie atribūti ir publiski pieejami dažādām nodarbībām, iepriekš saskaņojot to lietošanas laiku.Aicinām vecākus ar mazuļiem vecumā 0-5 gadi, apmeklēt šobrīd notiekošās nodarbības, kurdažādās nodarbībās, profesionālu pasniedzēju vadībā vai pašu organizētu tikšanos laikā, ir pieejamas šīs rotaļlietas.

Aicinām sekot līdzi informācijai par turpmāko nodarbību, kopā sanākšanu un citu aktivitāšu laikiem.

Nodarbības notiek ceturtdienās plkst. 09.00 un 11.00.

Informācija uzziņām: 22 342 545 Anda.