Jau tradicionāli maija beigās svinīgā sarīkojumā Saulkrastu novada dome sveica pašvaldības izglītības iestāžu skolēnus un pedagogus par padarīto šajā mācību gadā.

Atzinības rakstus par augstiem sasniegumiem mācībās, olimpiādēs un konkursos, zinātniski pētnieciskajā darbībā, mūzikas un mākslas konkursos valsts un starptautiskā mērogā šogad saņēma: Saulkrastu vidusskolas skolēni: Armīns Dambergs (9.b klase), Sigurds Turkovs (11.klase), Klāvs Ivo Turkovs (12. klase); Zvejniekciema vidusskolas skolēni: Nikita Lavigins (8.klase), Katrīna Mārtiņa (11.klase), Kate Strupiša (11.klase); Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi: Laura Mihailova (Saulkrastu Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa, 6.kurss), Lāsma Mikilpa-Mikgelba (Klavierspēles nodaļa, 3.klase), Kirils Turovs (eifonija 7.klase) un Gatis Kalvišs ( Klavierspēles nodaļa, 5. klase).

Tāpat Saulkrastu novada dome pateicās skolēnu vecākiem un pedagogiem par kopīgo darbu. Pateicības rakstu saņēma Saulkrastu vidusskolas skolotājas Alisa Vedjaševa, Ilona Trezune un Ruta Grabčika, Zvejniekciema vidusskolas skolotājas Sandra Ozola-Ozoliņa, Aleksandra Ivanova un Valda Tinkusa, Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas pedagogi Māra Alena, Ansis Butnors, Tamāra Āriņa, Miervaldis Leja un koncertmeistare Beata Geka.

Foto – Agnese Kūliņa-Priede