Saulkrastu vidusskolai ir nozīmīga vieta Saulkrastu vēstures grāmatas lappusēs. Skolas pirmsākumi meklējami jau 1912. gadā. Ap to jau vēsturiski ir veidojusies kūsājoša kultūras dzīve, pulcējot sabiedrības inteliģenci.

Saulkrastu novada izglītības darba speciālisteRamona Urtāne:
Šodien Saulkrastu vidusskolas gods un lepnums ir

⚜️Skolas bērni, jaunieši un pedagogi, kas ir vienoti;
⚜️Pedagogu iniciatīvas mācību procesa bagātināšanai – daudzveidīgi vietējas nozīmes un starptautiski projekti;
⚜️Bērnu, jauniešu un vecāku atbalsts;
⚜️Skolas rašanās vēsture un izdzīvošana cauri dažādām laikmetu prasībām.

Nākamajā mācību gadā izvirzītās prioritātes:

  • Pilotskola projektā “Neklusē”, kura mērķis ir mazināt mobingu. Skola piedalīsies metodisko materiālu izstrādē;
  • Dalībskola UNESCO Asociēto skolu tīklā pasaulē, kas pavērsīs vēl plašākas iespējas skolai ilgtspējīgas attīstības virzienā.