1965. gadā Martas Staņas projektētā Zvejniekciema vidusskola ir viennozīmīgi viens no Saulkrastu novada stūrakmeņiem. Saulkrastu novada izglītības darba speciāliste Ramona Urtāne, iepazīstot novada skolas, norāda, ka Zvejniekciema vidusskolas gods un lepnums ir:

 

⚜️Patriotisms caur ikgadējiem rituāliem un piederība kopienai: valsts svētku svinēšana kopā ar Latvijas sabiedrībai nozīmīgām personībām, gadskārtu svētku atzīmēšana visiem kopīgi.
⚜️Pedagogu personīgā un profesionālā izaugsme.

Nākamajā mācību gadā viena no izvirzītajām prioritātēm ir pilnveidot prasmi vērtēt skolēnu ikdienas sniegumu mācību priekšmetos.