Reaģējot uz saņemto informāciju par iespējamiem pārkāpumiem PII “Rūķītis”, pašvaldība ir izdevusi rīkojumu par PII “Rūķītis” vadības atbilstības ieņemam amatam izvērtēšanu .