Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolas aicina pieteikt skolēnus 1. klasē pamatizglītības programmā 2020./2021. mācību gadam.

Lai prognozētu iespējamo skolēnu skaitu Saulkrastu vidusskolas 1. klasēs jaunajā mācību gadā, vecāki/aizbildņi aicināti pieteikties, atsūtot informāciju par topošo skolēnu ( Vārds, Uzvārds, dzimšanas gads ) uz e-pasta adresi [email protected]

Nosūtot e-pastu, lūdzam norādīt savu tālruņa numuru, lai nepieciešamības gadījumā Saulkrastu vidusskola varētu sazināties ar Jums un informēt par to, kā tiks pieņemti dokumenti (iesniegums, medicīniskā karte: veidlapa 026/u, izzina par pirmsskolas izglītības programmas apguvi).

Neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar skolas administrāciju pa tālruni 67952364, 67952170.

Zvejniekciema vidusskolā dokumentu pieņemšana notiks līdz 31. maijam. Sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī:

› 1. klašu pretendentu vecāku iesniegumus (aizpildot skolas sagatavoto veidlapu) izglītības iestāde pieņem tikai attālināti, proti, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz skolas e-pasta adresi: [email protected]ulkrasti.lv

› Ja vecākiem nav elektroniskā paraksta,

iesniegumu (aizpildot skolas sagatavoto veidlapu) lūdzam iesūtīt bez paraksta uze-pasta adresi: [email protected]
Pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, kad izglītības iestādē tiks atjaunots iepriekš norādītais darba laiks, lūgsim ierasties skolā, lai parakstītu iesniegumu un iesniegtu pārējos dokumentus: izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi, medicīniskos dokumentus un bērna fotogrāfiju.

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni 67954037.