Mūzikas un mākslas izglītības grupu stundas pārplānotas tā, lai vienlaikus mācību nodarbībā piedalītos tikai audzēkņi no vienas vispārizglītojošās skolas klases.

Savukārt individuālās nodarbības notiek pēc iepriekšējā stundu saraksta. Izņēmums – Zvejniekciema vidusskolas audzēkņu atsevišķas klases. Skolas WhatsApp grupās pieejama precīza stundu laiku un audzēkņu jaunā dalījuma informācija. Plānots, ka klašu princips tuvākajās nedēļās saglabāsies. Vispārējā informācija par profesionālās ievirzes izglītības darbību VJMMS šajā laikā pieejama: ŠEIT