Saulkrastu novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Dynamic University", kas izstrādājusi izglītības stratēģijas dokumentus arī citām Latvijas pilsētām, uzsākusi novada izglītības stratēģijas izstrādes procesu. Novada izglītības darbinieku un vecāku līdzdalība tiek nodrošināta ar darba grupas palīdzību, kuras sastāvā ir Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle, Zvejniekciema vidusskolas direktors Andris Dulpiņš, pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" direktore Sanita Tīberga, Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva Lazdauska, minēto izglītības iestāžu vecāku padomes priekšsēdētāji, kā arī domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis un priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis. Stratēģijas izstrādi vada SIA "Dynamic University" eksperts Igors Grigorjevs.

 

 

Stratēģijas izstrādes mērķis ir ilgtermiņā nodrošināt vienotu, kvalitatīvu un pieejamu izglītības pakalpojumu Saulkrastu novadā, efektīvi un koordinēti izmantojot cilvēku, materiālos, infrastruktūras un finanšu resursus. Tomēr tās izstrāde šajā brīdī nepieciešama galvenokārt valsts noteikto izmaiņu un iespēju dēļ. Latvijas Republikas ministru kabinets noteicis, ka jau 2016./17. mācību gadā 10. klasi Saulkrastu novada skolās varēs izveidot tikai tad, ja šajā klasē mācīsies 18 skolēni. Atsevišķi šim kritērijam neatbilst ne Saulkrastu vidusskola, ne Zvejniekciema vidusskola. Ja 10. klasē nav 18 bērnu, Saulkrastu novadā 10. klasi izveidot nevarēs. Tāpat Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir paredzējusi nozīmīgus finanšu līdzekļus skolu mācību vides uzlabošanai. Šos līdzekļus varēs iegūt pašvaldības, kuras optimizējušas izglītības iestāžu tīklu. Ārēju apstākļu dēļ šis ir iespēju un lēmumu laiks!

 

Lai pieņemtu apdomātus lēmumus, nepieciešams apzināt esošo situāciju novadā un izstrādāt novada izglītības attīstības redzējumu. Šim redzējumam jābūt skaidram 2016. gada maijā, lai novada skolēniem, vecākiem un skolotājiem ir miers un skaidrība par 2016./17. mācību gadu. Vēlamies norādīt, ka šobrīd vēl nav pieņemti nekādi lēmumi – tiek apkopoti dati un viedokļi. Iedzīvotāju ieteikumus aicinām sūtīt uz e-pastu: [email protected]