Sestdien, 28. augustā notika pirmās Saulkrastu novada jauniešu mentoru mācības, kur jaunieši kopā ar treneri un supervizori Inesi Subeviču pētīja, kas ir mentorings, kāda veidā tas noder gan tiem, ko mentorē, gan tiem, kas mentorēs.

Mācības notika projekta “Radīt – motivēt – mācīties” ietvaros, ko organizē Social Innovation Centre un Saulkrastu novada karjeras konsultante Marina Skļara. Mācības atbalsta Saulkrastu novada pašvaldība.
Marina Skļara:
“Ir prieks par jauniešu iniciatīvu, vēlmi dalīties ar savu pieredzi, palīdzēt definēt mērķus un virzīties uz tiem! Prieks par vēlmi iepazīt vairāk sevi un drosmi nebaidīties uzsākt ko jaunu, par iniciatīvu būt pirmajiem, kas piekrita izstrādāt un veidot mentoringa sistēmu Saulkrastu novada jauniešu vidū! Šobrīd startē 22 jauniešu mentori no plānotajiem 10. Lepnums un ticība, ka šie jaunieši spēs iedvesmot arī 7. – 9. klašu jauniešus noticēt sev, saviem sapņiem un virzīties ar maziem soļiem uz priekšu!
Projektā ietvaros papildus jauniešu mentoringa sistēmas izstrādei sadarbībā ar Saulkrastu vidusskolu un Zvejniekciema vidusskolu notiks pasaules kafejnīcas un darbnīcas ar mērķi izstrādāt jauniešu barometru pašvērtēšanai, mērķu izvirzīšanai un motivācijai mācīties.
Ja ir vēlme pievienoties un sadarboties, laipni lūgti!
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12.klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.
Foto: Marina Skļara