30.oktobrī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) svinīgi piešķīra statusu "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2015" un pasniedza apliecinājuma plāksnes 9 izglītības iestādēm, tajā skaitā arī Zvejniekciema vidusskolai, kuru vadītāji – darba devēji – piedalījās arodbiedrības rīkotā konkursā, lai novērtētu pedagogu darba apstākļus.

LIZDA konkursā piedalījās 23 izglītības iestādes, kurās viesojās žūrija, lai novērtētu pedagogu sociālo drošību un darba koplīgumu, darba organizāciju, infrastruktūru, darba kvalitātes veicināšanu un personīgās izaugsmes iespējas, darba drošību, aizsardzību, mikroklimatu un savstarpējās attiecības, reputāciju, atalgojumu. Par pedagogiem draudzīgu var uzskatīt izglītības iestādi, kurā izveidota sakārtota sociālā, fiziskā un informatīvā vide.

 

 

Arodbiedrība piešķir statusu „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2015″ un izsaka īpašu atzinību:

Liepājas PII “Liepiņa”;

Krimuldas PII;

Lizuma vidusskolai;

Pumpuru vidusskolai;

Rojas vidusskolai;

Saldus PII “Pasaciņa”;

Stalbes vidusskolai;

Zemgales vidusskola;

Zvejniekciema vidusskola.

 

 

LIZDA izsaka atzinību un pateicību par dalību konkursā:

Ērgļu vidusskolai;

Gulbenes 2.vidusskolai;

Iecavas vidusskolai;

Krāslavas Valsts ģimnāzijai;

Liepājas PII “Dzintariņš”;

Matīšu pamatskolai;

Pļaviņu novada ģimnāzijas filiālei Odzienā;

Rīgas 220. PII;

Rīgas 233 PII;

Rūjienas vidusskolai;

Skaistkalnes vidusskolai;

Tirzas pamatskolai;

Valles PII “Cielaviņa”.

 

LIZDA izsaka atzinību, un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija pasniegusi īpašu balvu:

Madlienas vidusskolai.

 

LIZDA konkursa mērķis – veidot darba devēju lielāku izpratni par cienīgiem darba apstākļiem pedagogiem un veicināt darba vides pilnveidi, lai tā kvalitatīvi nodrošinātu pedagogu profesionālo darbību un apmierinātu sabiedrības vajadzības pēc kvalitatīvas izglītības.

 

 

Zciema vsk_LIZDA_1