Saulkrastu novada dome informē, ka PII “Rūķītis” visas grupiņas darbu atsāks, kā bija plānots – 3. septembrī.

No 27.augusta līdz 31.augustam iestāde būs slēgta personāla mācību un tehnisku iemeslu dēļ. 1.septembrī no plkst.10.00 līdz 13.00 notiks Atvērto durvju diena.