Pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” informē, ka 28., 29., 30.un 31.augustā iestāde nestrādās.

31.augustā  Atvērto durvju diena – iepazīšanās ar iestādi.