Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis” informē, ka personāla mācību un tehnisku iemeslu dēļ no 27. augusta līdz 31. augustam iestāde būs slēgta.

  1. septembrī no plkst.10.00 līdz 13.00 notiks Atvērto durvju diena.