Saulkrastu novada domes novembra sēdē deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu par pašvaldības izglītības iestādes “Rūķītis” vadītāju iecelt Janu Bukovsku.

J.Bukovska “Rūķītī” strādā jau deviņus gadus, no kuriem pēdējos trīs bijusi vadītājas vietniece izglītības jomā. Darbu jaunajā amatā J.Bukovska uzsāks, līdzko būs saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums.

PII “Rūķīti” strādā 59 darbinieki, kas rūpējas par 253 bērniem.