Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā (VJMMS) realizēti divi Valsts Kultūrkapitāla atbalstītie mērķprogrammu projekti: “Aprīkojums grafikas darbiem Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā” un “Flīģeļa iegāde Saulkrastu novada Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolai”.

Grafikas darbiem par 1.000 eiro iegādāta A2 formāta grafikas spiede ar zobrata vilcēju, kas domāta grafikas darbu (linogriezumu, kokgriezumu, kartondrukas u.c.) novilkumu veidošanai. Ar grafikas tehnikām strādā vecāko kursu audzēkņi skolotāja Anša Butnora vadībā. Grafikas spiede uzstādīta Saulkrastu mākslas nodaļas telpās, Raiņa ielā 8.

Savukārt mūzikas izglītībai par 5.566 eiro (t. sk. 4.000 eiro – VKKF finansējums, 1.566 eiro – Saulkrastu pašvaldības finansējums) iegādāts restaurēts flīģelis, kas būs lielisks papildinājums esošo mūzikas instrumentu klāstam, nodrošinot jaunā kvalitātē darbu gan ikdienā mācību stundās, gan koncertos un ieskaitēs visu mūzikas nodaļu audzēkņu darbam. Flīģelis šobrīd uzstādīts VJMMS telpās, Ostas ielā 15, bet nākotnē paredzēts VJMMS jaunajām telpām Saulkrastos, Smilšu ielā 7.