2016. gada martā Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam ietvaros iesniegts projekts „Saimniekošanas prasmes no paaudzes paaudzē". Projekta ietvaros plānots organizēt aktivitātes pusaudžiem un jauniešiem sadarbībā ar Saulkrastu senioriem, sniedzot iespējas darboties dažādās diskusijās un radošajās darbnīcās, apgūt ikdienā noderīgas praktiskās zināšanas un iegūt pieredzi, tādējādi veidojot saikni starp Saulkrastu paaudzēm un sekmējot Projekta mērķauditorijas apzinātu iekļaušanos Latvijas valsts simtgades svinībās, līdzdarbojoties Baltā galdauta svētkos Saulkrastu novadā. Projekta mērķauditorija ir jaunieši un pusaudži vecumā no 10 līdz 20 gadiem, kuri vasaras periodā uzturas Saulkrastu novadā.