Saulkrastu novada domes vārdā domes priekšsēdētājs Normunds Līcis sveic skolēnus un pedagogus Zinību dienā !