Saulkrastu PII “Rūķītis” šodien saņēma “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” sertifikātu. Tas ir apliecinājums pārdomātai un veiksmīgai iestādes darbinieku un vecāku sadarbībai, kas vērsta uz bērna personības izaugsmi.

 

Programmu „Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” bērnu pirmsskolas izglītības iestādēs īsteno nodibinājums „Centrs Dardedze” un Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija.

Lepojamies ar mūsu bērnu dārzu un novēlam veiksmīgu turpmāko darbību!