Sirsnīgi sveicam visus mūsu  novada pedagogus Skolotāju dienā ! Lai rudens ar savu brīnišķīgo krāsu paleti palīdz Jums saglabāt radošumu, izturību un savstarpējo sapratni, izglītojot un audzinot saulkrastiešu jauno paaudzi.

Saulkrastu novada dome sveic visus PII „Rūķītis”, Saulkrastu vidusskolas, Zvejniekciema vidusskolas un Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas pedagogus Skolotāju dienā! Šajā dienā atmināmies un sakām paldies arī pensionētajiem skolotājiem, kas savu mūžu veltījuši skaistajai un visos laikos svarīgajai pedagoga profesijai.