Ir atkal aizritējis vēl viens mācību gads. Katram no audzēkņiem, tas bijis citādāks ar savām veiksmēm, sasniegumiem un ieguldījumu. Jūs esat tie, ar kuriem mēs lepojamies!

Atzinības un naudas balvas šogad saņēma 16 pretendenti – labākie novada skolēni un skolotāji.

Ar muzikālu sveicienu klātesošos priecēja mūziķis Lauris Valters. Ar labiem vēlējumiem gudrākos, uzcītīgākos un aktīvākos skolēnus un pedagogus sveica Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis un skolu direktori.

Sakām lielu paldies par izcilajiem sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, skatēs, kā arī ikdienas darbā gan skolēniem un skolotājiem, gan koncertmeistariem un vecākiem.

Atzinības raksti pasniegti:

 • Saulkrastu vidusskolas 9. klases skolniecei Anetei Luīzei Zaļai.
  Atzinība izteikta par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā un dalību Valsts Bioloģijas un Valsts Latviešu valodas olimpiādēs, par 1. vietu Pierīgas novadu skolu apvienības Latviešu valodas un literatūras olimpiādē, par 2. vietu Pierīgas novadu skolu apvienības Bioloģijas, Matemātikas olimpiādēs, par Atzinības iegūšanu Pierīgas novadu skolu apvienības Ķīmijas olimpiādē un dalību Pierīgas novadu skolu apvienības Eiropas Savienības Dabaszinātņu un Fizikas olimpiādēs, par skolas tēla popularizēšanu, par aktīvu dalību skolas pasākumos un projektos.
 • Saulkrastu vidusskolas 9. klases skolniekam Tomasam Galvānam.
  Atzinība izteikta par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā un par 1. vietu Pierīgas novadu skolu apvienības matemātikas olimpiādē, par aktīvu dalību skolas pasākumos un projektos.
 • Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas pedagoģei Ilonai Trezunei.
  Atzinība izteikta par augstiem sasniegumiem izglītojamo sagatavošanā.
 • Saulkrastu vidusskolas pedagoģei Irēnai Kursītei.
  Atzinība izteikta par augstiem sasniegumiem izglītojamo sagatavošanā.
 • Saulkrastu vidusskolas pedagoģei Ivonnai Ungurei.
  Atzinība izteikta par augstiem sasniegumiem izglītojamo sagatavošanā.

 • Zvejniekciema vidusskolas 12. klases skolniekam Artūram Baltgalvim.
  Atzinība izteikta par 3. vietu valsts vēstures 27. olimpiādes 2. posmā.
 • Zvejniekciema vidusskolas 9. klases skolniecei Sibillai Ērkšķei.
  Atzinība izteikta par 2. pakāpi bioloģijas valsts 43. olimpiādē, 1. vietu valsts bioloģijas 43. olimpiādes 2. posmā, 2. vietu valsts matemātikas 71. olimpiādes 2. posmā, 2. vietu valsts vēstures 27. olimpiādes 2. posmā.
 • Zvejniekciema vidusskolas 9. klases skolniecei Elza Strupiša
  Atzinība izteikta par ar 2. vietu valsts matemātikas 71. olimpiādes 2. posmā.
 • Zvejniekciema vidusskolas pedagoģe Aleksandra Ivanova.
  Atzinība izteikta par augstiem sasniegumiem izglītojamo sagatavošanā.
 • Zvejniekciema vidusskolas pedagoģei Diānai Glaudānei. Atzinība izteikta par augstiem sasniegumiem izglītojamo sagatavošanā.

.

 • Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 6. kokles klases audzēknei Monikai Mihailovai.
  Par teicamām un izcilām sekmēm mācībās, iegūto I vietu Starptautiskajā konkursā “Kokle un tai līdzīgie instrumenti apkārt Baltijas jūrai” Limbažos, iegūto I vietu Starptautiskajā konkursa “Pavasara mūzika”-Kazahstānā (attālināti), iegūto III vietu Starptautiskajā bērnu un jauniešu konkursā “Zelta grauds”, Ukrainā.
 • Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 2. klavieru klases audzēknei Laurai Sofijai Bērziņai.
  Atzinība izteikta par teicamām un izcilām sekmēm mācībās, iegūto Grand Prix I Starptautiskajā pianistu konkursā “Ungārijas rapsodija”, Kazahstānā (attālināti).
 • Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas vizuāli plastiskās mākslas nodaļas l. kursa audzēknei Līvai Sprincei.
  Atzinība izteikta par teicamām un izcilām sekmēm mācībās, iegūto 1. vietu vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Sapņu ceļojums”, Ādažos.
 • Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas pedagoģei Mārai Alenai. Atzinība izteikta par augstiem sasniegumiem izglītojamo sagatavošanā.
  Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas pedagoģei Anitai Viziņai – Nīlsenai .Atzinība izteikta par augstiem sasniegumiem izglītojamo sagatavošanā.
 • Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas pedagoģei
  Tamārai Āriņai Atzinība izteikta par augstiem sasniegumiem izglītojamo sagatavošanā.

Foto: Pēteris Gertners