Jaunajā mācību gadā pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA ZAAO (ZAAO) aicina izglītības iestāžu audzēkņus un pedagogus aktīvi iesaistīties apkārtējās vides izzināšanā - dažādu vecumu skolēniem ļaujot meklēt un rast risinājumus saudzīgai rīcībai pret apkārtējo vidi, kā arī izprast ikdienas paradumu maiņas nozīmi.

 

Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” ZAAO piedāvā licencētu bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu, kas ietver mācību stundas un ekskursiju.

 

Mācību programmā tiek piedāvātas vairākas tēmas, kas iekļaujas izglītības iestāžu mācību saturā dabas zinību priekšmetos. Programma tiek īstenota piekto mācību gadu, nodrošinot padziļinātas zināšanas par dabas sistēmām, procesiem, cilvēka un vides mijiedarbību, tostarp atkritumu apsaimniekošanas veidiem, atkritumu samazināšanas un otrreizējās pārstrādes iespējām, kā arī par ilgtspējīgu attīstību un “Nulles atkritumu” konceptu. Būtiski, ka arī ekskursijas laikā skolēni iegūst jaunas zināšanas par videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu un otrreizējās pārstrādes iespējām.

 

Visu mācību gadu ZAAO piedāvātajā vides izglītības projektā “Cilvēks vidē” pirmsskolas un skolas vecuma bērniem ir iespēja iesaistīties radošos un izglītojošos konkursos. Piedalīties aicinātas arī profesionālās ievirzes izglītības iestādes, mākslas skolas, bērnu un jauniešu interešu centri, jauniešu domes.

 

Konkursi ietver vides aizsardzības, atkritumu apsaimniekošanas un materiālu otrreizējās izmantošanas tematiku. Tie vērsti uz iešanu dabā, apkārtnes un dabas daudzveidības iepazīšanu, veicinot izpratni par dabas procesiem un vēlmi pētīt, izzināt, kā arī analizēt savu un līdzcilvēku ikdienas rīcību.

 

Šajā mācību gadā konkursu vienojošā tēma ir koks un daba kopumā. Konkursu dalībnieki varēs veidot gleznas, zīmēt, gatavot maketus un veidot video par videi draudzīgu ikdienu un skolas dzīvi. Tāpat visu klašu audzēkņi varēs meklēt atbildes uz ZAAO mēneša jautājumiem, kā arī piedalīties otrreizējo materiālu vākšanas akcijā “Dabai labu darīt”.

 

Uzsāks jaunu tradīciju – akcijas “Dabai labu darīt” uzvarētājs saņems ceļojošo kausu. Kauss gadu no gada ceļos pie aktīvākajiem akcijas dalībniekiem, veidojot tradīciju un pienākuma apziņu dabas un resursu saudzēšanai. Kopumā konkursu dalībnieki saņem balvas par vairāk nekā 8000 eiro. Ikgadēji akcijas “Dabai labu darīt” balvu fondu nodrošina AS “Latvijas Zaļais punkts”.

 

 

plakats-vides-izglitiba-jpg