Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola(VJMMS) 2017./2018. m.g. uzņem audzēkņus mūzikas un mākslas izglītībā.