Šogad jaunais mācību gads sākas 3.septembrī. 

Zinību diena pašvaldības izglītības iestādes:

Saulkrastu vidusskolā svinīgais pasākums notiks Saulkrastu sporta hallē plkst. 9.00 http://www.saulkrastuvsk.lv/index.php/lv/

Zvejniekciema vidusskolā skolēni aicināti pulcēties pie skolas plkst.9.00 http://www.zvs.lv/

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā:

  1. septembrī plkst. 17.00 – VJMMS pagalmā Ostas ielā 15, Zvejniekciemā (visi mūzikas nodaļu audzēkņi)
  1. septembrī plkst. 15.00 kultūras nama “Zvejniekciems” 4. stāvā –Zvejniekciema mākslas nodaļas audzēkņi
  1. septembrī plkst. 16.00 Saulkrastu domes ēkas cokolstāvā –Saulkrastu mākslas nodaļas audzēkņi

Tuvāka informācija http://www.vjmmskola.lv/web/jaunumi/