Svinīgie Zinību dienas pasākumi Saulkrastu novada izglītības iestādēs:

Saulkrastu vidusskolā svinīgais pasākums notiks Saulkrastu sporta centra hallē plkst.9.00.

Plkst.8.40 – 1. klašu, 11. un 12. klašu skolēni pulcējas sākumskolā Raiņa ielā 6.

Plkst. 8.50 – 1. klašu, 11. un 12. klašu skolēni organizēti dodas uz vidusskolas ēku Smilšu ielā 3.

Zvejniekciema vidusskolā svinīgais pasākums norisināsies plkst. 9.00.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā mūzikas nodaļu audzēkņiem 1.septembrī plkst.17.00 Ostas ielā 15, Zvejniekciemā.

Zvejniekciema mākslas nodaļas audzēkņiem 4.septembrī plkst.14.00 Zvejniekciema kultūras nama 4.stāvā.

Saulkrastu mākslas nodaļas audzēkņiem 4.septembrī plkst.16.00 Saulkrastu novada domes cokolstāvā.