Lepojamies ar Zvejniekciema vidusskolas skolēnu sasniegumiem valsts līmenī!
Cēsu Draudzīgā aicinājuma (DA) fonds ir dibināts ar mērķi celt Latvijas izglītības prestižu. Arī Draudzīgā Aicinājuma balva tiek pasniegta vispārizglītojošām skolām pēc skolēnu sasniegumiem valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skolēnu zinātniskajos lasījumos.
Izglītības iestādes DA reitingā tiek sakārtotas trīs grupās: republikāniskās pilsētu skolas, pilsētu skolas un lauku skolas.
2019./2020.m.g. Zvejniekciema vidusskolas skolēni krievu valodas kā svešvalodas 23.valsts olimpiādē izcīnīja 1.vietu, par ko reitingā tiek piešķirti 5 punkti, bet Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferencē ieguva 2.vietu, par ko tiek nopelnīti 3 punkti. Kopējam punktu skaitam (8) tiek piemērots reitinga daudzpusības koeficients 0.75, kā arī ņemts vērā skolēnu skaits 5.-12.klasē. Draudzīgā Aicinājuma balvas reitingā – 2020, kas tiek aprēķināts pēc Draudzīgā Aicinājuma balvas metodikas, lauku skolu grupā Zvejniekciema vidusskola ir ierindota 12.vietā no 64 skolām, kas ieguvušas punktus un ir iekļautas reitingā.
Plašāka informācija pieejama ŠEIT
Novērtējam augsto rezultātu, pateicamies par izcilu un iniciatīvas bagātu pedagogu darbu!